Νότης Μαριάς

Ο κ. Νότης Μαριάς είναι καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης


Προσωπική ιστοσελίδα 
Ιστολόγιο: notismarias.blogspot.com
Facebook:  Νότης Μαριάς
τηλ 6977 594022


Βιβλία: εδώ
Άρθραεδώ και εδώ 
Συνεντεύξειςεδώ και εδώ 
Ομιλίεςεδώ