22 Οκτ 2016

Έγραψαν: «Η φωνή της Κορινθίας» 20/10/2016 (Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων πρέπει αποκλειστικά να παρέχεται μέσα στα Κέντρα Φιλοξενίας με δαπάνες της ΕΕ.)

Διαβάστε περισσότερα:

http://notismarias.gr/